Back

Privacy

PRIVACYVERKLARING NETFLIX NIEUWE VOICES SCRIPT COMPETITIE
November 2020

Welkom bij de Netflix New Voices Script Competition (de 'Competitie'), een wedstrijd aangeboden door Netflix International BV ('Netflix') in samenwerking met Scriptbank om nieuwe, getalenteerde lokale scenarioschrijvers (‘new voices') te vinden in Nederland. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Competitie kun je vinden op www.netflixnewvoices.nl/nl/p/algemene-voorwaarden/

Netflix hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van informatie. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met je persoonsgegevens wanneer je deelneemt aan de Competitie, evenals de rechten die je als betrokkene hebt.

1. CONTROLLER & CONTACT
Netflix International B.V. is de verantwoordelijke voor de onderstaande verwerkingen. Neem voor vragen over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, of over de Competitie, contact met ons op via expericence@netflix.com. Vermeld de naam van de wedstrijd als je contact met ons opneemt.

2. VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Wanneer je deelneemt aan de Competitie en/of de website voor de Competitie bezoekt (de “Website”), verwerken wij je persoonsgegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de categorieën informatie die we verwerken:

Deelnemersgegevens:
● Voornaam en achternaam
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Biografische informatie
● Je voorstel voor een speelfilmscript en schrijfopdracht
● Alle andere informatie die je ons verstrekt in verband met de Competitie
● Scriptrapporten en informatie verkregen tijdens coaching- / mentorsessies (als je bent geselecteerd voor fase 2 van de wedstrijd)
● Bankgegevens (indien je geselecteerd bent voor fase 2 en recht hebt op uitbetaling)

Correspondentie:
● E-mailcorrespondentie
● Berichten die je ons via de website stuurt

Gegevens die iets zeggen over het gebruik van de website:
● Activiteiten op de website
● IP-adres
● Besturingssysteem
● Browser
● Informatie verzameld door middel van cookies
● Informatie over het apparaat dat je gebruikt om de website te bezoeken

3. VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
We ontvangen de meeste informatie omdat je deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je je informatie en voorstel indient op de website of wanneer je met ons communiceert in verband met de Competitie. We zullen je gegevens gebruiken om je deelname aan de Competitie te beheren.

We sturen je berichten met betrekking tot de Competitie , waarvoor we je e-mailadres zullen verwerken. Elke e-mail bevat een link om je af te melden.

We plaatsen ook cookies waarmee we informatie kunnen verzamelen over jouw gebruik van de Website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij je bezoek aan de Website op je computer, smartphone of ander apparaat worden opgeslagen. Cookies helpen ons om de website te laten functioneren en te analyseren. Cookies onthouden gegevens van je vorige bezoek aan de website zodat de site beter werkt, en helpen ons de website te analyseren teneinde deze te verbeteren. We gebruiken ook vergelijkbare technieken, zoals webbeacons en pixels. Wij maken gebruik van zowel first party cookies (cookies die door ons worden geplaatst) als third party cookies (cookies geplaatst door anderen). Wij maken geen gebruik van tracking cookies, social media cookies of andere vergelijkbare technieken voor reclamedoeleinden. Cookies geven ons geen toegang tot uw computer, smartphone of ander apparaat.

Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics helpt ons bij het verzamelen van analytische en statistische gegevens in verband met de website. Namens ons verwerkt Google deze informatie om het gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Als je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de privacypraktijk van Google Analytics, kun je hun privacybeleid raadplegen op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Je kunt je browserinstellingen wijzigen om te bepalen of je computer of ander apparaat cookies accepteert of weigert. Als je ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat je bepaalde interactieve functies van de website niet kunt gebruiken. Je kunt cookies uit je browser verwijderen. Dit betekent echter dat alle instellingen of voorkeuren die door die cookies worden beheerd, ook worden verwijderd en dat je deze mogelijk opnieuw moet maken.

4. AAN WIE VERSTREKKEN WIJ JE GEGEVENS?
Netflix kan persoonsgegevens verstrekken aan andere entiteiten in de Netflix-familie van bedrijven op basis van het legitieme zakelijke belang van Netflix om een ​​efficiënt en verantwoordelijk bedrijf te voeren.

Netflix lanceert de Competitie in samenwerking met Scriptbank. Scriptbank treedt op als verwerker voor Netflix en zorgt voor voldoende waarborgen met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Scriptbank en Netflix hebben een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer is bepaald dat Scriptbank alleen gegevens namens Netflix verwerkt.

Netflix kan gebruik maken van de diensten van andere derde partijen om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring, in dat geval zal Netflix verwerkersovereenkomsten aangaan met deze partijen.

Als Netflix tijdens het delen van informatie persoonlijke informatie overdraagt ​​naar landen buiten de Europese Economische Ruimte en andere regio's met uitgebreide gegevensbeschermingswetten, zullen we ervoor zorgen dat de informatie wordt overgedragen in overeenstemming met deze Voorwaarden en zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming.

We gebruiken redelijke administratieve, logistieke, fysieke en bestuurlijke maatregelen om je informatie te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofde toegang, gebruik en wijziging. We kunnen informatie bewaren zoals vereist of toegestaan ​​door de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief om de doeleinden beschreven in deze Voorwaarden te vervullen.

5. WAT ZIJN JE RECHTEN?
De AVG geeft je het recht om toegang, rectificatie en verwijdering van je persoonlijke gegevens te vragen. Bovendien kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om overdraagbaarheid van je persoonlijke gegevens verzoeken. Als we je persoonlijke gegevens met jouw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kun je je toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die we hebben uitgevoerd voorafgaand aan je intrekking, noch zal het de verwerking van je persoonlijke gegevens beïnvloeden die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

Neem voor verzoeken of als je een andere vraag hebt over hoe wij met persoonsgegevens omgaan contact met ons op via experience@netflix.com.

Daarnaast heb je het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. WIJZIGINGEN
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden je daarom aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen. Bij substantiële wijzigingen in deze privacyverklaring volgt een duidelijke melding.